O nas

 

 

WĘDKOWANIE NA JEZIORACH ZAKŁADÓW RYBACKICH „WDZYDZE”

SPÓŁKA Z O.O. W CZARLINIE – OPŁATY I ZASADY W SEZONIE ROKU 2018

L.p.

Jezioro

Powierz.

[ha]

Sposób wędkowania

2 wędki z brzegu lub spinning z brzegu

2 wędki z łodzi lub spinning z łodzi

Należność za wędkowanie w okresie * [zł]

Należność za wędkowanie w okresie * [zł]

1 dzień

3 dni

1 tydzień

2 tygodnie

Sezon **

1 dzień

3 dni

1 tydzień

2 tygodnie

Sezon **

1.

Wdzydzkie

964.81

20,-

41,-

59,-

75,-

151,-

214,-

Wszystkie wody tylko 259,-

38,-

64,-

95,-

111,-

127,-

141,-

255,-

325,-

Wszystkie wody tylko 382,-

2.

Gołuń

334.12

20,-

41,-

59,-

75,-

151,-

33,-

59,-

86,-

118,-

246,-

3.

Radolne

126.22

16,-

32,-

48,-

63,-

112,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

4.

Jelenie

72.13

16,-

32,-

48,-

63,-

112,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

5.

Słupinko

63.65

15,-

26,-

39,-

51,-

96,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

6.

Schodno

55.71

16,-

32,-

48,-

63,-

112,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

7.

Jeziorko Wdzydzkie

9.88

12,-

19,-

28,-

36,-

68,-

23,-

47,-

65,-

81,-

156,-

8.

Sudomie

172.48

20,-

41,-

59,-

75,-

151,-

214,-

33,-

59,-

86,-

111,-

118,-

141,-

246,-

310,-

9.

Żołnowo

29.10

15,-

26,-

39,-

51,-

96,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

10.

Mielnica

28.69

16,-

32,-

48,-

63,-

112,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

11.

Zagnanie

141.41

20,-

41,-

59,-

75,-

151,-

155,-

33,-

59,-

86,-

93,-

118,-

124,-

246,-

254,-

12.

Mielonko

9.24

12,-

19,-

28,-

36,-

68,-

23,-

47,-

65,-

81,-

156,-

13.

Gatno

81.72

16,-

32,-

48,-

63,-

112,-

203,-

29,-

52,-

80,-

111,-

109,-

141,-

223,-

281,-

14.

Średnik

22.06

12,-

19,-

28,-

36,-

68,-

29,-

52,-

80,-

109-

223,-

15.

Wierzchołek

23.35

12,-

19,-

28,-

36,-

68,-

23,-

47,-

65,-

81,-

156,-

16.

Przywidz II

15.90

12,-

19,-

28,-

36,-

68,-

23,-

47,-

65,-

81,-

156,-

17.

Polaszkowskie

126.91

15,-

26,-

39,-

51,-

96,-

214,-

29,-

52,-

80,-

111,-

109,-

141,-

223,-

296,-

18.

Hutowe

119.24

15,-

26,-

39,-

51,-

96,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

19.

Sobąckie

98.02

15,-

26,-

39,-

51,-

96,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

20.

Duże (Orle)

41.49

15,-

26,-

39,-

51,-

112,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

21.

Przywidzkie

131.82

20,-

41,-

59,-

75,-

151,-

214,-

33,-

59,-

86,-

111,-

118,-

141,-

246,-

296,-

22.

Głębokie

40.25

15,-

26,-

39,-

51,-

100,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

23.

Zamsz (Ząbrsko)

22.20

12,-

19,-

28,-

36,-

68,-

23,-

47,-

65,-

81,-

156,-

24.

Modre (Klonowskie)

11.42

12,-

19,-

28,-

36,-

68,-

23,-

47,-

65,-

81,-

156,-

25.

Łąkie

39.75

15,-

26,-

39,-

51,-

100,-

29,-

52,-

80,-

109,-

223,-

26.

Puc

11.88

16,-

32,-

48,-

63,-

112,-

-

29,-

52,-

80,-

-

109,-

-

223,-

-

27.

Rzeka Wda ***

20,-

41,-

59,-

67,-

112,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Dowolne dwa jeziora z wykazu

-

50,-

72,-

92,-

183,-

-

-

-

70,-

102,-

-

142,-

-

294,-

-

-

Pobierz cennik opłat w pliku pdf

ZEZWOLENIA SPRZEDAJĄ:

 

 

Zakłady Rybackie „WDZYDZE” w Czarlinie;

 

Ośrodek Hodowlany w Grzybowskim Młynie;

 

Sklep wędkarski „Kuba” (przy kościele) - Kościerzyna;

 

Sklep wędkarski przy deptaku (p. Kuczkowski) - Kościerzyna;

 

Sklep wędkarski (przy karczmie) - Przywidz;

 

Sklep wędkarski - Dziemiany;

 

 

Ośrodki Wypoczynkowe:

 

 

OWSSP nad j. Sudomie;

 

Półwysep Lipa;

 

 

Narloch Marek - Borsk Jeziorna (przy śluzie);

 

Borkowski Tadeusz - Orle (Spółdzielnia Mieszkaniowa);

 

Sklep Spożywczy „U Agnieszki” – Wdzydze Kiszewskie

 

WSZELKIE INNE INFORMACJE

 

TEL. 58-686-11-89

www.zr-wdzydze.pl

e-mail biuro@rybywdzydze.pl

 

 

* Nie przewiduje się sprzedaży zezwoleń na wędkowanie w okresie innym niż podane w tabeli;

** Sezon wędkarski letni – okres 2018-03-15 – 2018-11-30; Połowy z łodzi – wyłącznie w okresie 2018-05-01 – 2018-10-31;

*** Rzeka Wda – obejmuje odcinek rzeki od mostu w Czarlinie (droga leśna Czarlina – Loryniec) do ujścia do jeziora Radolne – wędkowanie tylko z brzegu

 

  1. Opłata wyższa daje prawo wędkowania sposobem o opłacie niższej (2 wędki z łodzi daje prawo do wędkowania na 2 wędki z brzegu)

  2. Do każdego zezwolenia dołączony jest „Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Zakłady Rybackie „WDZYDZE” Spółka z o.o. w Czarlinie w sezonie letnim roku 2018”

 

 

 

WĘDKARZU!!! KUPUJĄC ZEZWOLENIE WYRAŻASZ ZGODĘ I PRZYJMUJESZ WARUNKI WĘDKOWANIA OKREŚLONE PRZEZ Z. R. „WDZYDZE”!!!

Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Zakłady Rybackie „WDZYDZE” Spółka z o.o. w Czarlinie w sezonie letnim roku 2018


 

1. Sezon wędkarski letni – okres 2018-03-15 – 2018-11-30; Połowy ryb z łodzi – wyłącznie w okresie 2018-05-01 – 2018-10-31

2. Rzeka Wda – obejmuje odcinek rzeki od mostu w Czarlinie (droga leśna Czarlina – Loryniec) do ujścia do jeziora Radolne. Opłata za jez. Zagnanie obejmuje również odcinek rzeki Wierzycy od tego jeziora do jazu piętrzącego w m. Stawiska. Opłata za jez. Polaszkowskie i Sobąckie obejmuje również rzekę Mała Wierzyca łączącą te jeziora. Opłata za jez. Hutowe i Sobąckie obejmuje również rzekę Kamionka łączącą te jeziora. Opłata za jez. Schodno obejmuje również rozlewisko Jezierznia oraz odcinek rzeki Wda łączący j. Schodno z rozlewiskiem Jezierznia.

3. Opłata wyższa daje prawo wędkowania sposobem o opłacie niższej (2 wędki z łodzi daje prawo do wędkowania na 2 wędki z brzegu).

4. Połowy z brzegu i łodzi – wyłącznie od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca do 1 godz. po zachodzie słońca) wg wskazań kalendarza. Na wszystkich wodach obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb kuszą oraz połowu ryb prawnie chronionych.

5. Na wszystkich wodach obowiązują zasady amatorskiego połowu ryb określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (D.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 4 grudnia 2001 r.) wraz ze wskazówkami podanymi niżej: -Wszystkie jeziora i rzeka Wda – całkowity zakaz połowu troci jeziorowej wdzydzkiej;

-Dzienne ograniczenia ilościowe: a) węgorz 2 szt. b) sieja, sum, sandacz, szczupak, lin, karp łącznie 4 szt. c) leszcz D,S (pow. 0,5 kg) 12 szt. d) łączna ilość ryb innych gatunków nie wymieniona wyżej do 5 kg. Powyższy limit wagowy nie dotyczy następujących gatunków ryb: płoć, okoń, leszcz MN (pon. 0,5 kg/szt.), krąp, ukleja, karaś srebrzysty, jazgarz, które można łowić bez żadnych ograniczeń (nie zaleca się również wypuszczać ich z powrotem do wody bez względu na wielkość – zabranie tych ryb korzystnie wpływa na spowolnienie procesu eutrofizacji wód).

-Wymiary ochronne i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb (wymiar ochronny/okres ochronny): węgorz (50cm/15czerwiec-15lipiec), lin (25cm/brak), szczupak (45cm/1marzec-30kwiecień), sandacz (45cm/1marzec-31maj), sieja (35cm/15październik-31grudzień), sum (70cm/1listopad-30czerwiec), kleń (25cm/brak), wzdręga (15cm/brak), miętus (30cm/1grudzień-ostatni luty). Nie posiadają wymiarów ochronnych i okresów ochronnych następujące gatunki ryb: płoć, okoń, leszcz, krąp, ukleja, karaś pospolity i srebrzysty, jazgarz, tołpyga, amur, karp.

-Zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych należących do Zakładów Rybackich „WDZYDZE”, w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę oraz przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły (Ustawa o rybactwie śródlądowym - D.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 ze zmianami).

6. Każda osoba wędkująca musi mieć imienne zezwolenie. Wędkujący(a) ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, Policji, upoważnionych pracowników Zakładów Rybackich „WDZYDZE” oraz członków Społecznej Straży Rybackiej. Na żądanie kontrolujących ma obowiązek okazać: wymagane dokumenty, złowione ryby i sprzęt wędkarski.

7. Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską. Mandat karny za wędkowanie bez posiadania wszystkich wymaganych dokumentów – 200 zł (D.U. Nr 208 poz. 2023 z dnia 8 grudnia 2003). O zauważonych przypadkach kłusownictwa, podnoszenia narzędzi rybackich należących do Zakładów Rybackich „WDZYDZE” przez nieuprawnione osoby lub o innych przypadkach łamania ustawy o rybactwie śródlądowym prosimy na bieżąco informować Państwową Straż Rybacką, Posterunek w Kościerzynie tel. kom. 694453417 lub Policję tel. 997. Aktualne info.: www.zr-wdzydze.pl

 

WĘDKARZU!!! KUPUJĄC ZEZWOLENIE WYRAŻASZ ZGODĘ I PRZYJMUJESZ ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB OKREŚLONE PRZEZ ZAKŁADY RYBACKIE „WDZYDZE” SPÓŁKA Z O.O. W CZARLINIE!!!