WĘDKOWANIE NA JEZIORACH ZAKŁADÓW RYBACKICH „WDZYDZE”
SPÓŁKA Z O.O. W CZARLINIE - OPŁATY I ZASADY W SEZONIE ROKU 2019
Sposób wędkowania
ZEZWOLENIA
SPRZEDAJĄ:
2 wędki z brzegu lub spinning z brzegu
2 wędki z łodzi lub spinning z łodzi
Powierz.
L.p.
Jezioro
[ha]
Należność za wędkowanie w okresie * [zł]
Należność za wędkowanie w okresie * [zł]
Zakłady Rybackie
2
„WDZYDZE” w Czarlinie;
1 dzień
3 dni
1 tydzień
Sezon **
1 dzień
3 dni
1 tydzień
2 tygodnie
Sezon **
tygodnie
Ośrodek Hodowlany
1.
Wdzydzkie
964.81
20,-
42,-
61,-
78,-
156,-
39,-
66,-
98,-
131,-
264,-
w Grzybowskim Młynie;
2.
Gołuń
334.12
20,-
42,-
61,-
78,-
156,-
34,-
61,-
89,-
122,-
254,-
Sklep wędkarski „Kuba”
3.
Radolne
126.22
16,-
33,-
50,-
65,-
116,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
(przy kościele) -
4.
Jelenie
72.13
16,-
33,-
50,-
65,-
116,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
Kościerzyna;
5.
Słupinko
63.65
15,-
27,-
40,-
53,-
99,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
Sklep wędkarski przy
6.
Schodno
55.71
16,-
33,-
50,-
65,-
116,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
deptaku (p. Kuczkowski)
7.
Jeziorko Wdzydzkie
9.88
12,-
20,-
29,-
37,-
70,-
24,-
49,-
67,-
84,-
161,-
- Kościerzyna;
8.
Sudomie
172.48
20,-
42,-
61,-
78,-
156,-
34,-
61,-
89,-
122,-
254,0
Sklep wędkarski (przy
karczmie) - Przywidz;
9.
Żołnowo
29.10
15,-
27,-
40,-
53,-
99,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
10.
Mielnica
28.69
16,-
33,-
50,-
65,-
116,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
Sklep wędkarski -
Dziemiany;
11.
Zagnanie
141.41
20,-
42,-
61,-
78,-
156,-
34,-
61,-
89,-
122,-
254,-
12.
Mielonko
9.24
12,-
20,-
29,-
37,-
70,-
24,-
49,-
67,-
84,-
161,-
Ośrodki Wypoczynkowe:
13.
Gatno
81.72
16,-
33,-
50,-
65,-
116,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
OWSSP nad j. Sudomie;
14.
Średnik
22.06
12,-
20,-
29,-
37,-
70,-
30,-
54,-
83,-
113-
231,-
Półwysep Lipa;
15.
Wierzchołek
23.35
12,-
20,-
29,-
37,-
70,-
24,-
49,-
67,-
84,-
161,-
16.
Przywidz II
15.90
12,-
20,-
29,-
37,-
70,-
24,-
49,-
67,-
84,-
161,-
Narloch Marek - Borsk
17.
Polaszkowskie
126.91
15,-
27,-
40,-
53,-
99,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
Jeziorna (przy śluzie);
18.
Hutowe
119.24
15,-
27,-
40,-
53,-
99,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
Borkowski Tadeusz - Orle
19.
Sobąckie
98.02
15,-
27,-
40,-
53,-
99,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
(Spółdzielnia
20.
Duże (Orle)
41.49
15,-
27,-
40,-
53,-
116,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
Mieszkaniowa);
21.
Przywidzkie
131.82
20,-
42,-
61,-
78,-
156,-
34,-
61,-
89,-
122,-
254,-
Sklep Spożywczy „U
22.
Głębokie
40.25
15,-
27,-
40,-
53,-
104,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
Agnieszki” - Wdzydze
23.
Zamsz (Ząbrsko)
22.20
12,-
20,-
29,-
37,-
70,-
24,-
49,-
67,-
84,-
161,-
Kiszewskie
24.
Modre (Klonowskie)
11.42
12,-
20,-
29,-
37,-
70,-
24,-
49,-
67,-
84,-
161,-
WSZELKIE INNE
INFORMACJE
25.
Łąkie
39.75
15,-
27,-
40,-
53,-
104,-
30,-
54,-
83,-
113,-
231,-
26.
Puc
11.88
16,-
33,-
50,-
65,-
116,-
-
30,-
54,-
83,-
-
113,-
-
231,-
-
TEL. 58-686-11-89
www.zr-wdzydze.pl
27.
Czerwonko (Czerwonka)
22.41
16,-
33,-
50,-
65,-
116,-
30,-
54,-
83,-
-
113,-
-
231,-
-
e-mail biuro@rybywdzydze.pl
28.
Rzeka Wda ***
20,-
42,-
61,-
69,-
116,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.
Dowolne dwa jeziora z wykazu
-
52,-
75,-
95,-
189,-
-
-
72,-
106,-
-
147,-
-
304,-
-
* Sezon wędkarski letni - okres 2019-03-11 - 2019-11-30; Połowy z łodzi - wyłącznie w okresie 2019-05-01 - 2019-10-31;
** Rzeka Wda - obejmuje odcinek rzeki od mostu w Czarlinie (droga leśna Czarlina - Loryniec) do ujścia do jeziora Radolne - wędkowanie tylko z brzegu
1.
Opłata wyższa daje prawo wędkowania sposobem o opłacie niższej (2 wędki z łodzi daje prawo do wędkowania na 2 wędki z brzegu)
2.
Do każdego zezwolenia dołączony jest „Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Zakłady Rybackie „WDZYDZE” Spółka z o.o. w Czarlinie w sezonie letnim roku 2019”
WĘDKARZU!!! KUPUJĄC ZEZWOLENIE WYRAŻASZ ZGODĘ I PRZYJMUJESZ WARUNKI WĘDKOWANIA OKREŚLONE PRZEZ Z. R. „WDZYDZE”!!!
Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Zakłady Rybackie „WDZYDZE”
Spółka z o.o. w Czarlinie w sezonie letnim roku 2019
1. Sezon wędkarski letni - okres 2019-03-11 - 2019-11-30; Połowy ryb z łodzi - wyłącznie w okresie 2019-05-01 - 2019-10-31
2. Rzeka Wda - obejmuje odcinek rzeki od mostu w Czarlinie (droga leśna Czarlina - Loryniec) do ujścia do jeziora Radolne. Opłata za jez. Zagnanie
obejmuje również odcinek rzeki Wierzycy od tego jeziora do jazu piętrzącego w m. Stawiska. Opłata za jez. Polaszkowskie i Sobąckie obejmuje również
rzekę Mała Wierzyca łączącą te jeziora. Opłata za jez. Hutowe i Sobąckie obejmuje również rzekę Kamionka łączącą te jeziora. Opłata za jez. Schodno
obejmuje również rozlewisko Jezierznia oraz odcinek rzeki Wda łączący j. Schodno z rozlewiskiem Jezierznia.
3. Opłata wyższa daje prawo wędkowania sposobem o opłacie niższej (2 wędki z łodzi daje prawo do wędkowania na 2 wędki z brzegu).
4. Połowy z brzegu i łodzi - wyłącznie od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca do 1 godz. po zachodzie słońca) wg wskazań kalendarza.
Na wszystkich wodach obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb kuszą oraz połowu ryb prawnie chronionych.
5. Na wszystkich wodach obowiązują zasady amatorskiego połowu ryb określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (D.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 4 grudnia 2001 r.) wraz ze
wskazówkami podanymi niżej: -Wszystkie jeziora i rzeka Wda - całkowity zakaz połowu troci jeziorowej wdzydzkiej;
-Dzienne ograniczenia ilościowe: a) węgorz 2 szt. b) sieja, sum, sandacz, szczupak, lin, karp łącznie 4 szt. c) leszcz D,S (pow. 0,5 kg) 12 szt. d) łączna ilość
ryb innych gatunków nie wymieniona wyżej do 5 kg. Powyższy limit wagowy nie dotyczy następujących gatunków ryb: płoć, okoń, leszcz MN (pon. 0,5
kg/szt.), krąp, ukleja, karaś srebrzysty, jazgarz, które można łowić bez żadnych ograniczeń (nie zaleca się również wypuszczać ich z powrotem do wody
bez względu na wielkość - zabranie tych ryb korzystnie wpływa na spowolnienie procesu eutrofizacji wód).
-Wymiary ochronne i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb (wymiar ochronny/okres ochronny): węgorz (50cm/1grudzień-31marzec), lin
(25cm/brak), szczupak (45cm/1styczeń-30kwiecień), sandacz (45cm/1marzec-31maj), sieja (35cm/15październik-31grudzień), sum (70cm/1styczeń-
31maj), kleń (25cm/brak), wzdręga (15cm/brak), miętus (30cm/1grudzień-ostatni luty). Nie posiadają wymiarów ochronnych i okresów ochronnych
następujące gatunki ryb: płoć, okoń, leszcz, krąp, ukleja, karaś pospolity i srebrzysty, jazgarz, tołpyga, amur, karp.
-Zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych należących do Zakładów Rybackich
„WDZYDZE”, w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę oraz przez podnoszenie i opuszczanie przynęty
w sposób ciągły (Ustawa o rybactwie śródlądowym - D.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 ze zmianami).
6. Każda osoba wędkująca musi mieć imienne zezwolenie. Wędkujący(a) ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: funkcjonariuszy
Państwowej Straży Rybackiej, Policji, upoważnionych pracowników Zakładów Rybackich „WDZYDZE” oraz członków Społecznej Straży Rybackiej. Na
żądanie kontrolujących ma obowiązek okazać: wymagane dokumenty, złowione ryby i sprzęt wędkarski.
7. Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską. Mandat karny za wędkowanie bez posiadania wszystkich wymaganych dokumentów - 200 zł (D.U. Nr 208
poz. 2023 z dnia 8 grudnia 2003). O zauważonych przypadkach kłusownictwa, podnoszenia narzędzi rybackich należących do Zakładów Rybackich
„WDZYDZE” przez nieuprawnione osoby lub o innych przypadkach łamania ustawy o rybactwie śródlądowym prosimy na bieżąco informować Państwową
Straż Rybacką, Posterunek w Kościerzynie tel. kom. 694453417 lub Policję tel. 997. Aktualne info.: www.zr-wdzydze.pl
WĘDKARZU!!! KUPUJĄC ZEZWOLENIE WYRAŻASZ ZGODĘ I PRZYJMUJESZ ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
OKREŚLONE PRZEZ ZAKŁADY RYBACKIE „WDZYDZE” SPÓŁKA Z O.O. W CZARLINIE!!!

Cennik i regulamin do pobrania w PDF

Do strony głównej